V ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK OGRODNICZYCH

V ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK OGRODNICZYCH

WARSZAWA, 16-18.09.2019

V ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK OGRODNICZYCH

V ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK OGRODNICZYCH

WARSZAWA, 16-18.09.2019

V ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK OGRODNICZYCH

V ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK OGRODNICZYCH

WARSZAWA, 16-18.09.2019

V ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK OGRODNICZYCH

V ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK OGRODNICZYCH

WARSZAWA, 16-18.09.2019

V ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK OGRODNICZYCH

V ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK OGRODNICZYCH

WARSZAWA, 16-18.09.2019

Days Days
hours hours
min min
sec sec

Szczegółowy Program V Zjazdu PTNO (kliknij by pobrać)

 

Ramowy program V Zjazdu PTNO

(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

 

16 września 2019 (poniedziałek)

– rejestracja delegatów

– obrady wybranych w Oddziałach przedstawicieli PTNO

 

17 września 2019 (wtorek)

– rejestracja uczestników konferencji

– sesja plenarna

– sesja plakatowa

– obrady w sekcjach

– uroczysta kolacja

 

18 września 2019 (środa)

– wycieczki tematyczne

 

 

Sekcje konferencyjne:

1. Sadownictwa

2. Warzywnictwa i roślin leczniczych

3. Roślin ozdobnych, dendrologii i kształtowania terenów zieleni

4. Genetyki, fizjologii i biotechnologii roślin

 

 Streszczenia prezentowanych doniesień i posterów zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych

Format posteru: 60 cm (szerokość) x 90 cm (wysokość)

Komitet Naukowy

 

Prof. dr hab. Anita Biesiada – UP Wrocław

Prof. dr hab. Halina Buczkowska – UP Lublin  

Prof. dr hab. Stanisław Cebula – UR Kraków 

Prof. dr hab. Anna Golcz – UP Poznań 

Prof. dr hab. Mirosław Konopiński – UP Lublin 

Prof. dr hab. Małgorzata Korbin – IO Skierniewice 

Prof. dr hab. Stanisław Mazur – UR Kraków                

Prof. dr Aleksander Melnik – National University of Horticulture, Uman, Ukraine 

Prof. dr hab. Zenia Michałojć – UP Lublin 

Dr hab. Jacek Nawrocki – UR Kraków, (prezes PTNO) 

Prof. dr hab. Adam Szewczuk – UP Wrocław 

Prof. dr hab. Kazimierz Tomala – SGGW Warszawa 

Prof. dr hab. Wojciech Wakuliński – SGGW Warszawa 

 

Komitet Organizacyjny

 

Dr hab. Dariusz Wrona, prof. SGGW – przewodniczący

Dr Julita Rabiza-Świder – sekretarz 

Dr hab. Ewa Skutnik – wiceprzewodniczący

Prof. dr hab. Janina Gajc-Wolska – wiceprzewodniczący

Prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt 

Prof. dr hab. Grzegorz Bartoszewski      

Dr hab. Agata Jędrzejuk                  

Dr hab. Andrzej Pacholczak 

Dr hab. Barbara Łata 

Dr Ewelina Pióro-Jabrucka 

Dr Wiesława Rosłon 

Dr Tomasz Krupa

Dr Sebastian Przybyłko

Dr Zbigniew Rusinowski

Dr Katarzyna Kowalczyk

 

Opłata zjazdowa

standardowa – 800 PLN

doktoranci – 500 PLN

Zgłoszenia Uczestników prosimy przesyłać do dnia 31 maja 2019 roku

Opłata zjazdowa obejmuje koszt publikacji streszczeń, wycieczkę tematyczną, poczęstunek w przerwach i obiad we wszystkich dniach konferencji oraz uroczystą kolację

Wpłaty należy dokonać do 19 lipca 2019 roku. W sprawie rachunków prosimy o kontakt mailowy na adres: ewelina_pioro_jabrucka@sggw.pl 
Numer konta:

PTNO – Oddział Warszawa

ul. Nowoursynowska 166

46 1240 6263 1111 0000 4586 3363

BANK PKO SA

 

KONTAKT

MESSAGE SENT!
ADRES:
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW
Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
INFORMACJE:
dr hab. Dariusz Wrona – przewodniczący 22 593 21 05
dr Julita Rabiza-Świder – sekretarz 22 593 22 63
kontakt@vzjazdptno.pl

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie informacji o Zjeździe oraz przekazanie zaproszenia osobom zainteresowanym

NOCLEGI NA PTNO

Dom Studencki LIMBA

ul. Nowoursynowska 161

02-787 Warszawa

Cena pokoi

pokój 1-osobowy bez śniadania w segmencie 2 osobowym 70,20 zł/doba

pokój 2-osobowy bez śniadania w segmencie 4 osobowym 59,40 zł/doba 

Rezerwacje

Rezerwacji należy dokonywać do 21.07.2019 roku mailowo na adres: kontakt@vzjazdptno.pl 

 

Arche Hotel Poloneza***

ul. Poloneza 87

02-826 Warszawa

tel. +48 22 670 99 80

http://hotele.arche.pl/Hotele/Realizacja/Arche-Hotel-Poloneza,14

Cena pokoi

pokój 1-osobowy ze śniadaniem 230,00 zł/doba

pokój 2-osobowy ze śniadaniem 260,00 zł/doba

Rezerwacje

Rezerwacji należy dokonywać 30.06.2019 roku mailowo na adres: kontakt@archehotelpoloneza.pl lub rezerwacje@archehotelpoloneza.pl  z dopiskiem PTNO 

 

 

Ibis Warszawa Stare Miasto (Old Town)***

ul. Muranowska 2

00-209 Warszawa

tel. +48 22 310 10 12, fax +48 22 310 10 10

https://www.accorhotels.com/pl/hotel-3714-ibis-warszawa-stare-miasto-old-town/index.shtml

Cena pokoi

pokój 1-osobowy ze śniadaniem 227,00 zł/doba lub 190,00 zł/doba bez śniadania

pokój 2-osobowy ze śniadaniem 264,00 zł/doba lub 190,00 zł/doba bez śniadania

Rezerwacje

Rezerwacji należy dokonywać do 27.05.2019 roku mailowo na adres: h3714-re@accor.com powołując się na numer rezerwacji 16446 lub hasło PTNO

 

SPONSOR GŁÓWNY

SPONSORZY

Wykonanie strony zbigniew@rusinowski.pl

Fotografie Creative Commons

oraz

Jarosław Przybył